Værdier

“samarbejde, trivsel, tryghed, leg og læring er vigtige nøgleord i vores arbejde”

Vores værdier

Samarbejde: Samarbejdet er vigtigt for børnenes udvikling, uanset om vi snakker søvn, motorik, sprog eller selvhjulpenhed, hjælper vi barnet bedste muligt ved en koordineret indsats, hvor vi gør nogle af de samme ting begge steder. Åben dialog og kommunikation er super vigtig for alle parter.

Trivsel/Tryghed: Barnets trivsel og tryghed er grundstenen i den videre udvikling og læring. Børnene har brug for en tryg tilknytning til autentiske voksne, så derfor har vi stort fokus på at skabe tryghed ved opstart hos os. Trivsel har vi også stort fokus på, da børn i trivsel udvikler sig positivt.

Leg/Læring: Leg er mere end blot leg – børnenes læring udvikles gennem leg, f.eks. sociale kompetencer, motorik, sprog etc. Vi har fokus på leg og læring gennem planlagte aktiviteter/leg samt “bare leg”. Vi har forskellige lærings-/legemiljøer både inde og ude, der stimulerer til både store og små – aktive og stille børn.

Vi har fokus på vores værdier i det daglige arbejde.